APELE I PETYCJE

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił z szeregiem apeli i petycji do przedstawicieli władz naszego kraju. Należały do nich m. in.:

  1. Petycja z dnia 8 marca 2017 r. skierowana do Marszałka Sejmu. Komisja ds. Petycji głosami posłów koalicji rządzącej zaopiniowała ją negatywnie.

2. Petycja z dnia 16 maja 2017 r. do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

3. Odpowiedź Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP na petycję.

4. Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

5. Apel z dnia 20 października 2017 r. do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz                    parlamentarzystów.

6. Pismo z dnia 20 marca 2018 r. do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie                   ustawy  degradacyjnej.

7. Odpowiedź Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze           Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr. Jarosława Kraszewskiego na pismo do                Prezydenta RP.

8. List otwarty do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy z dnia 29 kwietnia 2018 r.

9. Wystąpienie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP do Premiera z dnia 24 lipca 2018 r.