DECYZJE MON

Represyjny charakter wobec byłych żołnierzy zawodowych mają dwie decyzje Ministra Obrony Narodowej.

  1. Decyzja nr 389/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
  2. Decyzja Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.