O NAS

Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych powołane zostało w dniu 26 marca 2018 r. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk Marek Bielec. Pracą Centrum kieruje Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.

Centrum mieści się w siedzibie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

ul. Miklaszewskiego 5,

02-776 Warszawa,

tel. 727 008 002