POMOC

Osoby poszkodowane ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, którzy przesłużyli w Wojsku Polskim co najmniej 15  lat mogą przejść na korzystniejszą emeryturę wojskową pobieraną z Wojskowego Biura Emerytalnego MON. Z procedury tej może skorzystać około 130 osób poszkodowanych oraz ich rodzin.

Szczegóły w zamieszczonych niżej dokumentach udostępnionych przez Kolegów ze „Stowarzyszenia SOWA”.  Dziękujemy.

  1.  Pismo dyrektora ZER MSWiA do Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia SOWA.
  2.  Komunikat Stowarzyszenia SOWA.
  3.  Informacja „Ucieczka spod emerytalnej gilotyny”
  4.  Wniosek do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego o naliczenie należnego     wymiaru emerytury wojskowej – wzór.
  5.  Pismo  dyrektora WBE o uzupełnienie wniosku – przykład.
  6.  Pismo dyrektora WBE MON do dyrektora ZER MSWiA – przykład. 
  7.  Decyzje dyrektora ZER MSWiA  oraz WBE MON o ponownym ustaleniu wysokości emerytury – przykład.