PRZYDATNE DOKUMENTY

Poniżej zamieszczone są dokumenty, z którymi warto się zapoznać, aby nie zostać zaskoczony ewentualną decyzją obniżającą emeryturę lub rentę.

  1. Mapa drogowa działania na wypadek otrzymania decyzji o nowym wymiarze emerytury, renty inwalidzkiej oraz renty rodzinnej

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z               danymi które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów      na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5, oraz      innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci Narodowej od dnia 26 .11.2004 r. 

3. Karta usługi (pouczenie) do powyższego wniosku.

4. Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentów osobowych dotyczących                  pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa.

5. Karta usługi (pouczenie) do powyższego wniosku.

6. Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej       osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej*, składany na podstawie art. 30 ust. 1          ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania             Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

7. Karta usługi (pouczenie) do powyższego wniosku.

Wnioski w postaci edytowalnej, w formacie MS Word,  możesz pobrać ze strony IPN.