STAN PRAC NAD USTAWAMI

  1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

W dniu 2 grudnia 2016 r.   projekt wpłynął do Sejmu (druk 1105).  5 grudnia 2016 r. skierowany został do pierwszego czytania.   Poza pozyskaniem opinii dotyczących projektu dalsze prace nie zostały podjęte.

II. Rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych  osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.  Dnia 1 marca 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu.
  2.  2 marca skierowany do pierwszego czytania w komisjach.
  3.  6 marca  drugie i trzecie  czytanie na posiedzeniu Sejmu. Po trzecim czytaniu ustawa została uchwalona,  a następnie przekazana została Marszałkowi Senatu.
  4.  8 marca  Senat nie wniósł poprawek.
  5.  12 marca ustawa został przekazana Prezydentowi do podpisu.
  6.  30 marca Prezydent RP Andrzej Duda odmówił  podpisania ustawy i odesłał ją do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia (przyjęcia lub odrzucenia weta).

Wniosek Prezydenta RP z dnia 30 marca 2018 r. o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o pozbawianiu stopni  wojskowych osób i  żołnierzy rezerwy,
którzy w latach 1943- 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

Termin rozpatrzenia weta nie został ustalony.  Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Minister Obrony Narodowej poinformowali, że nie będą zgłaszać nowego projektu

Opinia Marszałka Sejmu dotycząca pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy do Trybunału Konstytucyjnego