STAN PRAC NAD USTAWAMI

 1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

W dniu 2 grudnia 2016 r.   projekt wpłynął do Sejmu (druk 1105).  5 grudnia 2016 r. skierowany został do pierwszego czytania.   Poza pozyskaniem opinii dotyczących projektu dalsze prace nie zostały podjęte.

II. Rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych  osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.  Dnia 1 marca 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu.

 

  1.  2 marca skierowany do pierwszego czytania w komisjach.

 

  1.  6 marca  drugie i trzecie  czytanie na posiedzeniu Sejmu. Po trzecim czytaniu ustawa została uchwalona,  a następnie przekazana została Marszałkowi Senatu.

 

  1.  8 marca  Senat nie wniósł poprawek.

 

  1.  12 marca ustawa został przekazana Prezydentowi do podpisu.

 

 1.  30 marca Prezydent RP Andrzej Duda odmówił  podpisania ustawy i odesłał ją do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia (przyjęcia lub odrzucenia weta).

Wniosek Prezydenta RP z dnia 30 marca 2018 r. o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o pozbawianiu stopni  wojskowych osób i  żołnierzy rezerwy,
którzy w latach 1943- 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

Termin rozpatrzenia weta nie został ustalony.  Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Minister Obrony Narodowej poinformowali, że nie będą zgłaszać nowego projektu

Opinia Marszałka Sejmu dotycząca pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy do Trybunału Konstytucyjnego

Nowa opinia Marszałka Sejmu dotycząca pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy W Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wystąpienie prezydenta FSSM.